型号:LN-MJ-K-6301-j尺寸:76*112*21mm       

颜色:银色             

工作电压:DC12V电压输入         

工作电流:≤100mA           材质:金属&nbs门禁|门禁系统|指纹门禁|二维码门禁|人脸识别门禁|门禁一卡通|一卡通系统

  • 型号: 76*112*21mm  工作电流:≤100mA
  • 尺寸: LN-MJ-K-6301-j    工作电压:DC12V电压输入